Són susceptibles de ser socis del Casal:

  1. Tota persona entre 0 i 99 anys que respecti la filosofia del Casal,
  2. i tingui alguna relació amb l’espai territorial que emmarca el Pla d’Urgell i pobles circumdants (Bellmunt, Juneda, Borges, Bellpuig, etc.).
La proposta que fem és garantir dos espais d’implicació diferents que permeti
adaptar-se a les intencions de cadascú.
  • Soci/militant individual. El/la soci/a seria la peça clau i que conscient de l’esforç que suposa hauria d’aportar un grau de militància per tal mantenir el casal viu.
  • Soci col·lectiu. El fet que el casal vulgui ser un espai obert ha depermetre que hi pugui haver-hi socis individuals i socis col·lectius. Aixòsignifica obrir l’espai a tots aquells col·lectius i entitats que no tinguin unespai on trobar-se, reunir-se o on fer les seues activitats a la comarca.Només caldria diferenciar les entitats que ho fan puntualment, de les queregularment tenen el casal com a punt d’encontre, ja sigui perquè hansorgit des de dins del casal o s’hi ha afegit posteriorment.
  • Col·laborador/a. El/la col·laborador/a figura que permet estar vinculat al casal a certa distància.

Funcionament

El casal hauria de tindre dos òrgans principals: la junta tècnica i l’assemblea. La junta és l’òrgan sobre el que recauen les decisions tècniques que l’assemblea proposa. Qualsevol soci o col·laborador pot proposar activitats i dur-les endavant. D’altra banda, caldrà tenir en compte la possibilitat que altres entitats s’allotgin al casal, cosa que implicarà que un representant de les entitats estigui representat a la junta. També caldria tindre en compte els horaris d’obertura del casal i com caldria fer-ho (dies, hores i torns). Es contempla la possibilitat futura d’allotjar un espai d’oci obert i conscient (taverna popular).

1 Comment:

  1. Anònim said...
    eip xatos!
    als de les borges no ens hi compteu. fe. licitats per la idea i endavant amb el casal del pla d'urgell, però no us ho volgueu menjar tot com feia el grau, que aquí ja hi han coses que funcionen i no es tracta que hagueu de desvestir un sant per a vestir-ne un altre. amb tot el carinyo..

Post a Comment